Základové desky

Základové desky

Základová deska stavby je skutečným „základem“ každého domu.

Základ stavby je ta nejdůležitější část, na které závisí kvalita a zejména životnost Vašeho domu.

Budování základové desky se proto musí věnovat patřičná pozornost. Nejlepším řešením obvykle pověřit výstavbou základové desky odbornou firmu.

Konstrukce a provedení každé základové desky se liší podle druhu stavby pro kterou je základová deska určena.

Je zcela logické, že jiný typ základů vyžaduje lehká montovaná dřevostavba a zcela jiné provedení základové desky si žádá zděný dům nebo dokonce výšková stavba.

Konstrukce základové desky je také samozřejmě ovlivněna terénními podmínkami staveniště, zvláště s přihlédnutím k typu a únosnosti podloží stavby.

Stavíme desky nejen pro zděné domy, ale také pro dřevostavby a montované domy

Co nabídka základové desky na klíč obsahuje?

 • vytýčení stavby geodetem
 • skrývka ornice a výkopové práce základových pásů
 • položení zemnícího pásku
 • betonáž základových pasů
 • instalace průchodek pro přípojky inženýrských sítí
 • dodávka a položení ležaté kanalizace včetně tlakové zkoušky
 • příprava podloží základové desky
 • vyzdívka ZB
 • šalování obvodu stavby
 • uložení armatury
 • betonáž základové desky

Dále si u nás můžete objednat přípojky inženýrských sítí