Fasádní zateplovací systém

Provádíme zateplování budov izolačními materiály

Cemix - logo Rockwool - logo

 V náváznosti na postupný nárůst energetických nákladů a uplatňování dodatečných tepelně-izolačnich systemů obvodových konstrukci budov v praxi, začlenila naše stavební firma Smestav do svého výrobního programu i realizaci zateplovacích systémů.

Z fyzikálního hlediska je nejvýhodnější vnější zateplení budov, neboť se tak vytváří souvislá ochrana stavby s jen minimálním množstvím tepelných ztrát. Nelze rovněž přehlédnout, že technologii se rovnež snižuje riziko sráženi vodnich par na vnitřni straně obvodových stěn, ale i uvnitř těchto stěn. Mezi pozitiva této technologie patří i skutečnost, že její montaž téměř nijak neomezuje bežný provoz v budově, pričemž celkově provedená konstrukce zateplovacibo systému vnejších stěn vytvoří i nový optický vzhled budovy.

Zde je nutne připomenout, že nejvíce tepla z budovy uniká ne jenom z obvodových steň (u panelovýh domů tento únik představuje až 35% celkového uniku tepla), ale zejména okny (cca. 28% prostupem, 22% větráním). Proto na provedeni zateplovaciho systemu obvodové konstrukce budovy zpravidla navazuje montáž stavebních výplní samozřejmě montáž nových klempířských prvků.